ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 11 - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565, Τηλ.: 2108140327
www.chorevresis.gr - e-mail: chorevresis@gmail.com